Bingo för BingoLotto!

Diggilooaren, komikern och Youtube-profilen Daniel Norberg gör Lotta Engberg sällskap under hösten som ny programledare i BingoLotto. Daniel har medverkat i programmet vid flera tillfällen tidigare, mest minnesvärt kanske i oktober 2021 under BingoLottos 30-årsjubileum, eller vid BingoLottos 25-årsjubileum där han framförde sin BingoLotto-hyllning ”Bingo Bingo Bingo”. Men nu tar han alltså steget fullt ut i studion. Vilken stjärnsmäll!