Throwback Thursday – 2008

Ännu ett fantastiskt år, 2008. Var du där?