Att bygga scen

YouTube video

Det är en lång process att få upp hela scenen. Här kommer ett litet ihopklipp av hur det ser ut.