Go mat och svåra steg

YouTube video

Thomas Petersson har ätit, och skall nu inleda ett svårt danspass.