Jag är en fattig bonddräng

YouTube video

Markoolio repeterar i Ronneby.