Scenen växer fram

YouTube video

Snart premiär i Ronneby, och scenen är på plats!