Slutmedley del 2

Andra hälften av Diggiloogängets avslutande medley. Från Diggiloo 2009.