Slutmedley del 2

YouTube video

Andra hälften av Diggiloogängets avslutande medley. Från Diggiloo 2009.