We are the world

YouTube video

Diggilooartisterna framför en hyllning till Michael Jackson.