Sektion Blå (numrerad sittplats inkl. filt & program 945kr RÄTTVIK)