Sektion Gul & Röd (numrerad sittplats inkl. filt & program 845kr RÄTTVIK)